รายละเอียดของแพทย์

ธนา โรจน์พรประดิษฐ์
นพ. ธนา โรจน์พรประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมข้อสะโพกและข้อเข่า
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลเลิศสิน
  • ศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม (Fellowship of Hip-Knee Arthroplasty), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

  • Hip-Knee Arthroplastry

ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 16:00 - 19:00
  • Saturday/เสาร์ : 09:00 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้