รายละเอียดของแพทย์

วันเฉลิม กล้าหาญ
นพ. วันเฉลิม กล้าหาญ
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อุบัติเหตุทางกระดูกเเละข้อ
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล(ศิริราชพยาบาล)
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • ประกาศนียบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์เฉพาะทาง, มหาวิทยาลัย
  : Orthopedic Trauma, โรงพยาบาลตำรวจ

 


ตารางออกตรวจ
 • Monday/จันทร์ : 17:00 - 20:00
 • Friday/ศุกร์ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้