รายละเอียดของแพทย์

ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ
นพ. ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมมือและจุลศัลยศาสตร์
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยมหิดล(ศิริราชพยาบาล)
 • ประกาศนียบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์เฉพาะทาง, มหาวิทยาลัย
  : ศัลยศาสตร์ทางมือ และจุลศัลยศาสตร์(Hand and Microsurgery), มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษ
  : Hand and Microsurgery 
 • สมาชิกแพทยสภา
  : 1.สมาคมศัลยแพทย์ทางมือ
    2.ชมรมจุลศัลยกรรมแห่งประเทศไทย

 


ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 16:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้