รายละเอียดของแพทย์

เชาวลิต พัฒนสิริกุล
นพ. เชาวลิต พัฒนสิริกุล
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์, โรงพยาบาลวชิระ
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์เฉพาะทาง,มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, วชิระพยาบาล
 • การฝึกอบรมพิเศษ
  : 1.ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
    2.สมาคมโรคระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
    3.สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษ
  : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องทางเดินอาหาร
 • สมาชิกแพทยสภา
  : 1.รพ.พิจิตร
    2.รพ.เพชรบูรณ์
    3.รพ.สิรินธร
    4.รพ.ตำรวจ

ตารางออกตรวจ
 • Wednesday/พุธ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้