รายละเอียดของแพทย์

สาวิตรี จันทนลาช
พญ. สาวิตรี จันทนลาช
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Internal Medicine
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์เฉพาะทาง,มหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว

ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้