รายละเอียดของแพทย์

จีรนันท์ วนวรรณนาวิน
พญ. จีรนันท์ วนวรรณนาวิน
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์เเละนรีเวชวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต,มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
 • วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยามหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)

ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 12:00
 • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 17:00
 • Wednesday/พุธ : 07:00 - 20:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 16:00
 • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 12:00
 • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้