รายละเอียดของแพทย์

สุวรรณา อัศวพิริยานนท์
พญ. สุวรรณา อัศวพิริยานนท์
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์เเละนรีเวชวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิต,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยามหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยา,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
  • Thursday/พฤหัสบดี : 17:00 - 20:00
  • Saturday/เสาร์ : 13:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้