รายละเอียดของแพทย์

ประพนธ์ จารุยาวงศ์
นพ. ประพนธ์ จารุยาวงศ์
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
  • วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยามหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยา,โรงพยาบาลราชวิถี

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 09:00 - 14:00
  • Tuesday/อังคาร : 17:00 - 18:00
นัดแพทย์ท่านนี้