รายละเอียดของแพทย์

บัญญัติ ละอองทอง
นพ. บัญญัติ ละอองทอง
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์ / มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การฝึกอบรมพิเศษ
  : 1.ฝึกอบรมการผ่าตัดถุงน้ำดี ด้วยกล้อง
    2.ฝึกอบรมส่องกล้องตรวจทางเดินอาหาร
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษ
  : 1.ส่องกล้องตรวจทางเดินอาหาร
    2.ผ่าตัดเส้นเลือดฟอกไต
 • สมาชิกแพทยสภา
  : 1.แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
    2.แพทย์โรคทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
 • Tuesday/อังคาร : 17:00 - 20:00
 • Wednesday/พุธ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้