รายละเอียดของแพทย์

กฤษณ์ เกรียงไกรเกษม
นพ. กฤษณ์ เกรียงไกรเกษม
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกฏ
  • วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลภูมิพล

ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 13:00 - 19:00
นัดแพทย์ท่านนี้