รายละเอียดของแพทย์

ปัญญา ทวีปวรเดช
นพ. ปัญญา ทวีปวรเดช
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์ / มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สมาชิกแพทย์สภา
   ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ 
  : อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา 

ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้