รายละเอียดของแพทย์

อนันต์ อนันทนันดร
นพ. อนันต์ อนันทนันดร
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ผ่าตัดกระโหลกศีรษะเเละหลอดเลือดสมอง
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์ / มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรประสาทศัลยศาสตร์แพทยสภา

ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 17:00 - 19:00
นัดแพทย์ท่านนี้