รายละเอียดของแพทย์

นุกูล คุณะไชยโชติ
นพ. นุกูล คุณะไชยโชติ
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์ / มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนเเก่น
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 14:00 - 17:00
  • Monday/จันทร์ : 09:00 - 12:00
  • Tuesday/อังคาร : 09:00 - 12:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 09:00 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้