รายละเอียดของแพทย์

เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา
นพ. เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์ / มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิต,  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะมหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)

ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 19:00 - 20:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 19:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้