รายละเอียดของแพทย์

สุรัช สุวรรณการ
นพ. สุรัช สุวรรณการ
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์, โรงพยาบาลราชวิถี
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์เฉพาะทาง,มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
 • สมาชิกแพทยสภา
  : 1.ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
    2.สมาคมอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 14:00 - 20:00 (เฉพาะอาทิตย์ที่ 1, 3, 5)
 • Wednesday/พุธ : 19:00 - 00:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 19:00 - 00:00
นัดแพทย์ท่านนี้