รายละเอียดของแพทย์

อนุพงษ์ ธนัญภูวสิษฐ์
นพ. อนุพงษ์ ธนัญภูวสิษฐ์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Internal Medicine
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหิดล(รพ.รามาธิบดี)
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกฏเกล้า

ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 12:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้