รายละเอียดของแพทย์

ธนิต จิรนันทวัช
นพ. ธนิต จิรนันทวัช
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์เฉพาะทาง,มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคไต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การฝึกอบรมพิเศษ
  : หน่วยโรตไต รพ.ตำรวจ

ตารางออกตรวจ
 • Saturday/เสาร์ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้