รายละเอียดของแพทย์

ต้นตนัย นำเบญจพล
นพ. ต้นตนัย นำเบญจพล
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา/อายุรศาสตร์โรคเลือด
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลศิริราช)
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลศิริราช)
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โลหิตวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์เคมีบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)

ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 17:00 - 20:00 Once case
  • Tuesday/อังคาร : 17:00 - 19:00
นัดแพทย์ท่านนี้