รายละเอียดของแพทย์

ชนิกา รัชตวาสน์
พญ. ชนิกา รัชตวาสน์
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช)
  • กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหารและตับ มหาวิทยาลัยมหิดล (รามา)

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 17:00
  • Monday/จันทร์ : 08:00 - 17:00
  • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 17:00
  • Wednesday/พุธ : 08:00 - 17:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้