รายละเอียดของแพทย์

ประสิทธิ์ มหากิจ
นพ. ประสิทธิ์ มหากิจ
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
 • วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยามหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา,โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยาเฉพาะทาง, มหาวิทยาลัย
  : Research fellow ด้านกล่องเสียงและการกลืน, Vanderbilt University

 


ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 10:00 - 12:00
 • Tuesday/อังคาร : 18:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้