รายละเอียดของแพทย์

จักรพงศ์ คล้ายคลึง
นพ. จักรพงศ์ คล้ายคลึง
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 • วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยามหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 • สมาชิกแพทยสภา
  : โสต ศอ นาสิก แพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 08:30 - 12:00
 • Friday/ศุกร์ : 17:00 - 20:00
 • Saturday/เสาร์ : 08:30 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้