รายละเอียดของแพทย์

พิศิษฐ์ วณิชากรตระกูล
นพ. พิศิษฐ์ วณิชากรตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
  • วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยามหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)

ตารางออกตรวจ
  • Wednesday/พุธ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้