รายละเอียดของแพทย์

หลิน มทนางกูร
พญ. หลิน มทนางกูร
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ทรวงอก
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป รพ.จุฬา
  • ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดี (รพ.ราชวิถี)
  • ศัลยศาสตร์ทรวงอก รพ.จุฬา

ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 08:30 - 16:30
  • Wednesday/พุธ : 08:30 - 16:30
  • Thursday/พฤหัสบดี : 08:30 - 16:30
นัดแพทย์ท่านนี้