รายละเอียดของแพทย์

ปิยพร ประสาทฤทธา
พญ. ปิยพร ประสาทฤทธา
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล (รพ.รามาธิบดี)
  • ศัลยแพทย์ทั่วไป รพ.ตำรวจ
  • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด รพ.รามาธิบดี

ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 17:00 - 20:00
  • Tuesday/อังคาร : 17:00 - 20:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 17:00 - 20:00
  • Saturday/เสาร์ : 08:30 - 16:00
นัดแพทย์ท่านนี้