รายละเอียดของแพทย์

วีณา ภู่ทองคำ
พญ. วีณา ภู่ทองคำ
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ
  • Friday/ศุกร์ : 17:00 - 20:00 เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน
นัดแพทย์ท่านนี้