รายละเอียดของแพทย์

ดวงทิพย์ สุนทรเลขา
พญ. ดวงทิพย์ สุนทรเลขา
ตำแหน่ง : จักษุแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้