รายละเอียดของแพทย์

พินิจ ศรีพธูราษฎร์
นพ. พินิจ ศรีพธูราษฎร์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อายุรศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 17:00
  • Monday/จันทร์ : 08:00 - 20:00
  • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 12:00
  • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 20:00
  • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้