รายละเอียดของแพทย์

ไตร พรหมเเสง
นพ. ไตร พรหมเเสง
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา
ข้อมูลแพทย์ :

- ความเชี่ยวชาญพิเศษ

 • ผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่า-ข้อไหล่
 • รักษาเอ็นไขว่หน้าเข่าขาด
 • รักษาเอ็นไหล่ขาด-ไหล่หลุด

- งานบริหารเเละวิชาการ

 • ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้สอนผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่า-ข้อไหล่ ประจำราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์
 • หัวหน้าฝ่ายวิจัย อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา 2559-2561
 • กรรมการบริหาร อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา 2559-2561
 • สมาชิกเเพทยสภา ตั้งเเต่ 2547-ปัจจุบัน

 

 
 
 
 
 

ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 12:00
 • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 17:00
 • Wednesday/พุธ : 08:00 - 16:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 16:00
 • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 17:00
 • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 16:00
นัดแพทย์ท่านนี้