รายละเอียดของแพทย์

ชาตรี นำเจริญวัฒนกุล
นพ. ชาตรี นำเจริญวัฒนกุล
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Internal Medicine
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต 
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์, โรงพยาบาลราชวิถี

ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 14:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้