รายละเอียดของแพทย์

กนกอร   จ่างจรูญโรจน์
พญ. กนกอร จ่างจรูญโรจน์
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
  • อนุสาขา พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 17:00 - 20:00 (สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน
  • Saturday/เสาร์ : 09:00 - 13:00 (สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน)
นัดแพทย์ท่านนี้