รายละเอียดของแพทย์

ธเนศ จิรอดิศัย
นพ. ธเนศ จิรอดิศัย
ตำแหน่ง : จักษุแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
    :  แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยามหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรจักษุวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 13:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้