รายละเอียดของแพทย์

สรรค์ สาธรวิริยะพงศ์
นพ. สรรค์ สาธรวิริยะพงศ์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ข้อมูลแพทย์ :

ข้อมูลแพทย์ :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 15:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้