รายละเอียดของแพทย์

ธีระศักดิ์ ศรีเฉลิม
นพ. ธีระศักดิ์ ศรีเฉลิม
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ทรวงอก
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
 • Monday/จันทร์ : 08:00 - 17:00
 • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 17:00
 • Wednesday/พุธ : 08:00 - 17:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 17:00
 • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้