รายละเอียดของแพทย์

นราธร สุวรรณเวช
นพ. นราธร สุวรรณเวช
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (รามาธิบดี)
  • สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา รพ.รามาธิบดี
  • วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ.รามาธิบดี)

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 17:00
  • Monday/จันทร์ : 07:00 - 17:00
  • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 20:00
  • Wednesday/พุธ : 08:00 - 17:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้