รายละเอียดของแพทย์

จรูญ จันทร์ดำรงกุล
นพ. จรูญ จันทร์ดำรงกุล
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  • ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  • ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง (Spine Surgery) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 12:00
  • Monday/จันทร์ : 08:00 - 17:00
  • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 16:00
  • Wednesday/พุธ : 08:00 - 19:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 17:00
  • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้