รายละเอียดของแพทย์

สิวโรจน์ ขนอม
นพ. สิวโรจน์ ขนอม
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช)
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ รพ.ศิริราช 
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ โรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก 
    สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 09:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้