รายละเอียดของแพทย์

มณฑิรา ช่อวิเชียร
พญ. มณฑิรา ช่อวิเชียร
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคข้อ มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ.ศิริราช)

ตารางออกตรวจ
  • Wednesday/พุธ : 18:00 - 20:00
  • Saturday/เสาร์ : 17:00 - 20:00 (สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)
นัดแพทย์ท่านนี้