รายละเอียดของแพทย์

จิตรภาณุ วงศ์ยงศิลป์
นพ. จิตรภาณุ วงศ์ยงศิลป์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป รพ.หาดใหญ่

ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้