รายละเอียดของแพทย์

อุมาวดี พัฒนะเอนก
ทพญ. อุมาวดี พัฒนะเอนก
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมเด็ก
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Certificate in Pediatric Dentistry Boston Unuversity (ทันตกรรมเด็ก)

   นัดหมายแพทย์ทันตกรรม โทร 1728 ต่อ 1256, 1203


ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 09:00 - 20:00
  • Tuesday/อังคาร : 13:00 - 20:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 13:00 - 20:00
  • Saturday/เสาร์ : 09:00 - 12:00