รายละเอียดของแพทย์

พรรณี กลลดาเรืองไกร
ทพญ. พรรณี กลลดาเรืองไกร
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมเด็ก
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค สาขาทันตกรรมเด็ก

   นัดหมายแพทย์ทันตกรรม โทร 1728 ต่อ 1256, 1203


ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 13:00 - 17:00
  • Saturday/เสาร์ : 13:00 - 20:00 ทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน