รายละเอียดของแพทย์

นพรัตน์ ทองประเสริฐ
ทพ. นพรัตน์ ทองประเสริฐ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมเด็ก
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • National Board of USA Board Eligible of Pediatric Dentistry USA

   นัดหมายแพทย์ทันตกรรม โทร 1728 ต่อ 1256, 1203


ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 13:00 - 17:00 ืทุกวันอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน