รายละเอียดของแพทย์

โอฬาร สุวรรณเวช
ทพ. โอฬาร สุวรรณเวช
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมประดิษฐ์
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค (ทันตกรรมประดิษฐ์)

   นัดหมายแพทย์ทันตกรรม โทร 1728 ต่อ 1256, 1203


ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 09:00 - 16:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 09:00 - 16:00