รายละเอียดของแพทย์

มณณิชา โตวรรณเดชศิริ
ทพญ. มณณิชา โตวรรณเดชศิริ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมปริทันต์
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรปริทันต์วิทยา

   นัดหมายแพทย์ทันตกรรม โทร 1728 ต่อ 1256, 1203


ตารางออกตรวจ
  • Wednesday/พุธ : 16:00 - 20:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 09:00 - 20:00 ทุกวันพฤหัสที่ 1,3,5 ของเดือน