รายละเอียดของแพทย์

สิริพัฒน์ ก้องกิตติวงศ์
ทพ. สิริพัฒน์ ก้องกิตติวงศ์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมปริทันต์
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริทันต์วิทยา)

   นัดหมายแพทย์ทันตกรรม โทร 1728 ต่อ 1256, 1203


ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 17:00 - 20:00 ทุกวันอาทิตย์ที่ 2,4 ของเดือน