รายละเอียดของแพทย์

ลลิตา รัชกิจประการ
ทพญ. ลลิตา รัชกิจประการ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมจัดฟัน
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เฉพาะทางทันตกรรมจัดฟัน

   นัดหมายแพทย์ทันตกรรม โทร 1728 ต่อ 1256, 1203


ตารางออกตรวจ
  • Friday/ศุกร์ : 13:00 - 18:00 ทุกวันศุกร์ที่ 4 ของเดือน