รายละเอียดของแพทย์

ชัยพัฒน์ วิรัตน์โยสินทร์
ทพ. ชัยพัฒน์ วิรัตน์โยสินทร์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมจัดฟัน
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
  • เฉพาะทางทันตกรรมจัดฟัน

   นัดหมายแพทย์ทันตกรรม โทร 1728 ต่อ 1256, 1203


ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 10:00 - 17:00 ทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน