รายละเอียดของแพทย์

ปริญดา เลิศพิทยาคุณ
ทพญ. ปริญดา เลิศพิทยาคุณ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมจัดฟัน
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
  • Master of Science in Pediatric Dentiatry Boston University Fellowship in Pediatric Dentistry The Ohio State University Master of Science in Orthodontics Saint Louis University

   นัดหมายแพทย์ทันตกรรม โทร 1728 ต่อ 1256, 1203

 

 

 

 

 


ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 09:00 - 12:00 ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน