รายละเอียดของแพทย์

สบโชค จินตวลากร
ทพ. สบโชค จินตวลากร
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมจัดฟัน
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Master of Dental Surgery (Orthodontics) Adelaide Australia

   นัดหมายแพทย์ทันตกรรม โทร 1728 ต่อ 1256, 1203
 


ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 10:00 - 20:00 ทุกวันจันทร์ที่ 2,4 ของเดือน