รายละเอียดของแพทย์

ภาคภูมิ สุพงษ์พนิชย์
ทพ. ภาคภูมิ สุพงษ์พนิชย์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมศัลยกรรม
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
  • เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์ทันตกรรม โทร 1728 ต่อ 1256, 1203


ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 16:30 - 20:00
  • Wednesday/พุธ : 16:30 - 20:00 ทุกวันพุธที่ 1,3,5 ของเดือน
  • Thursday/พฤหัสบดี : 16:30 - 20:00 ทุกวันพฤหัสที่ 2,4 ของเดือน
  • Friday/ศุกร์ : 16:30 - 20:00
  • Saturday/เสาร์ : 16:30 - 20:00