รายละเอียดของแพทย์

จันทมาศ กิจเลิศไพโรจน์
ทพญ. จันทมาศ กิจเลิศไพโรจน์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค สาขาวิทยาเอนโดดอนต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์ทันตกรรม โทร 1728 ต่อ 1256, 1203


ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 09:00 - 12:00